Политика за поверителност

Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте раздела за защита на личните данни на нашата уеб-страница. Искаме да се чувствате удобно и в безопасност, когато посещавате нашата уеб-страница, и да знаем, че едно от нещата, които ни отличават, е нашият ангажимент за защита на личните данни.
Настоящата политика за поверителност е предназначена да ви информира за това как и до каква степен вашите лични данни се обработват, когато посетите нашата уеб-страница.
Личните данни са информация, която ви идентифицира, или би могла да ви идентифицира пряко или косвено. Законовото основание за защита на данните е, по-специално Общият регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД [GDPR]).

Съдържание

1    Общи положения
2    Достъп до нашата уеб-страница
3    Нашите страници в социалните мрежи
4    Процес на кандидатстване
5    Вашите права като субект на данни
6    Лица за контакт
7    Име и данни за контакт на администратора и данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в дружеството

1.    Общ преглед

Когато влезете в нашата уеб-страница, между крайното ви устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Това може да включва и лични данни. Информацията, събрана по този начин, се използва за оптимизиране на нашата уеб-страница, или за показване на реклами в браузъра на вашето крайно устройство.

2.    Достъп до нашата уеб-страница

Цели на обработката/правни основания:

При достъп до нашата уеб-страница, браузърът, използван на вашето терминално устройство автоматично и без никакви действия от ваша страна - ще изпрати:
•    IP адресът на устройството с достъп до интернет;
•    датата и часа на достъп;
•    името и URL адреса на искания файл;
•    уеб-страницата/приложението, от където е извършен достъпът (препращащ URL);
•    браузъра и, където е уместно, операционната система на вашия компютър с интернет, както и името на вашия доставчик на достъп

към сървъра на нашата уеб-страница и ще се съхраняват временно в това, което е известно като регистрационен файл, за следните цели:
•    за осигуряване на безаварийна връзка;
•    за осигуряване на удобното използване на нашата уеб-страница/приложение;
•    за анализ на сигурността и стабилността на системата.

При условие, че сте се съгласили с това, което е известно като геолокализация във вашия браузър или в операционната система, или ако други настройки, направени на крайното ви устройство позволяват геолокализация, ние ще използваме тази функция, за да ви предложим индивидуални услуги въз основа на вашето текущо местоположение (напр. местоположението на най-близкото събитие). Ние ще обработваме данните, свързани с вашето местоположение, единствено за тази цел.

Правното основание за обработката е член 6(1)(е) от ОРЗД. Изброените по-горе цели на обработката на данни представляват нашия законен интерес.

Време за съхранение/критерии за определяне на времето за съхранение:
Данните ще се съхраняват за период от седем дни и автоматично се изтриват след това. Ако спрете да използвате нашата уеб-страница, данните за геолокализация ще бъдат изтрити.

2.1.     Използване на бисквитки и други подобни технологии за обработка на данни за използването

Цели на обработката/правни основания:
Ние, Шварц Ай Ти България ЕООД, използваме бисквитки на нашите уеб-страници.
Вашето съгласие се разпростира върху използването на бисквитки и други подобни технологии за обработка на данните за използването.

Бисквитките“ са малки файлове, съхранявани на крайното ви устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите нашата уеб-страница. Бисквитките не причиняват вреда на крайното ви устройство, нито съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер. Бисквитката съхранява определена информация, водеща до връзка с конкретното използвано крайно устройство. Това обаче не означава, че веднага ще разберем вашата самоличност.
Бисквитките и другите технологии, използвани за обработка на данни за използването, се прилагат за следните цели, в зависимост от категориите бисквитки/други технологии:

 • Технически необходими: това са бисквитки и подобни технологии, без които не можете да използвате нашите услуги (например, за правилното показване на нашата уеб-страница/функции, поискани от вас, за записване на влизането ви).
 • Предпочитания: използвайки тези методи, ние можем да вземем предвид вашите действителни или възприети предпочитания, за да подобрим потребителския опит. Например, можем да използваме вашите настройки, за да покажем нашата уеб-страница на подходящ за вас език. Те също означават, че можем да избегнем показването на продукти, които може да не са налични във вашия регион.
 • Статистика: тези технологии ни дават възможност да приспособим дизайна на нашите услуги, като създаваме анонимизирана статистика за това как те се използват. Например, можем да ги използваме, за да определим как по-добре да адаптираме уеб-страницата си към навиците на потребителите.
 • Маркетинг: те ни позволяват да показваме подходящо рекламно съдържание въз основа на анализ на вашето поведение при използването. Поведението ви при използване може също да се проследява на различни уеб-страници, браузъри или устройства чрез потребителски идентификатор (уникален идентификатор).

Моля, натиснете тук за преглед на бисквитките и другите технологии, които използваме, включително тяхната функция, изтичане и всички участващи доставчици – трети страни.

В зависимост от целта, използването на бисквитки и подобни технологии за обработка на данните за използването включва обработка по-специално на следните видове лични данни:

Технически необходими

Предпочитания:

 • настройки за оптимизирано показване на карти7

Статистика:

 • псевдонимизирани потребителски профили, съдържащи информация за използването на нашата уеб-страница. Те съдържат по-специално:
  • типа браузър/версия на браузъра;
  • използвана операционна система;
  • препращащ URL адрес (т.е. предишната посетена страница);
  • хост-име на компютъра за достъпа (IP адрес);
  • час на заявката към сървъра;
  • индивидуален потребителски идентификатор; и
  • събития, задействани на уеб-страницата (поведение при сърфиране в мрежата).
 • IP адресите обичайно се анонимизират, което по принцип означава, че вече не е възможно да бъдете идентифицирани.
 • Само по себе си, ние не можем да използваме потребителския идентификатор, за да ви идентифицираме. Възможно е да споделим потребителския идентификатор и свързаните с него потребителски профили с трети страни чрез доставчици на рекламни мрежи

Маркетинг:

 • псевдонимизирани потребителски профили, съдържащи информация за използването на нашата уеб-страница. Те съдържат по-специално:
  • IP адрес;
  • индивидуален потребителски идентификатор;
  • продукти, които потенциално представляват интерес;
  • събития, задействани в уеб-страницата (поведение при сърфиране в мрежата).
 • IP адресите обичайно се анонимизират, което по принцип означава, че вече не е възможно да бъдете идентифицирани.
 • Само по себе си, ние не можем да използваме потребителския идентификатор, за да ви идентифицираме. Възможно е да споделим потребителския идентификатор и свързаните с него потребителски профили с трети страни чрез доставчици на рекламни мрежи.

Правното основание за използване на предпочитания, статистически данни и маркетингови бисквитки е вашето съгласие, дадено съгласно член 6(1)(а) от ОРЗД. Правното основание за използване на технически необходими бисквитки е член 6(1)(е) от ОРЗД, тъй като имаме легитимен интерес да ви предложим напълно функционална уеб-страница.

Можете да оттеглите/промените съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще. Просто натиснете тук и направете своя избор. Просто премахнете отметката от съответното квадратче, за да оттеглите съгласието си за дадената цел на обработката на данните.

Получатели/категории получатели:
Когато използваме „бисквитки“ и подобни технологии за обработка на данни за използването, понякога може да използваме специализирани доставчици на услуги, особено от областта на онлайн маркетинга, за обработката на данни. Те обработват вашите данни от наше име като обработващи. Всеки от тях е внимателно подбран и обвързан с договор в съответствие с член 28 от ОРЗД. Всички компании, посочени като доставчици на услуги в нашата политика по бисквитките / cookie policy / действат като обработващи от наше име.

В контекста на нашето сътрудничество с Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, гореспоменатите данни обикновено се обработват и за статистически и маркетингови цели на сървъри, разположени в САЩ.

Време за съхранение/критерии за определяне на времето за съхранение:
За информация относно продължителността на съхранението на бисквитките вижте нашата политика по бисквитките /cookie policy/. Ако в колоната „изтичане“ е въведено „постоянен“, бисквитката ще се съхранява постоянно, докато съответното съгласие бъде оттеглено. Периодът на запазване на данните, съхранявани в хранилището на сесията, е ограничен до съответната сесия и приключва, когато браузърът бъде затворен.

2.2.     Запитвания по имейл/телефон

Ние считаме всички лични данни, които получаваме от вас по имейл или по телефона за поверителни. Използваме вашите данни ограничено единствено за целта на обработката на вашето запитване. Правното основание за обработката е член 6(1)(е) от ОРЗД. Нашият споделен (легитимен) интерес към обработката на данните произтича от целта да отговорим на всякакви запитвания и да разрешим всички проблеми, които имате, и по този начин да гарантираме и подобрим вашето ниво на удовлетвореност като потребител на нашата уеб-страница.
Получатели/категории получатели

Като правило, не прехвърляме данните на трети страни. В изключителни случаи ще наемем обработващ на данните от наше име. Такива обработващи са внимателно подбрани и обвързани с договор в съответствие с член 28 от ОРЗД.
Време за съхранение/критерии за определяне времето за съхранение:

Изтриваме или анонимизираме всички лични данни, които получаваме от вас, когато правите запитвания по имейл или телефон не по-късно от 90 дни след изпращането на окончателния отговор. Въз основа на опита, обикновено не получаваме въпроси относно отговорите ни след три месеца. Ако отстоявате правата си като субект на данни (вижте по-долу), вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на три години след окончателния отговор, за да се документира фактът, че сме ви предоставили изчерпателна информация и че са спазени законовите изисквания.


2.3.    Прехвърляне на данни към получатели в трета държава

Ако прехвърляме данни на получатели в трета държава (намираща се извън Европейското икономическо пространство), това ще бъде видно от информацията за получателите/категориите получатели в описанието на съответната обработка на данни. Някои трети държави са сертифицирани от Европейската комисия чрез така наречените решения за адекватност като равнище на защита на данните, съпоставимо с това, предлагано в Европейското икономическо пространство. Списък с тези държави е достъпен на адрес http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Когато в дадена държава не съществува сравним стандарт за защита на данните, ние предприемаме други мерки, за да гарантираме, че адекватното ниво на защита на данните се гарантира чрез други средства, като задължителни корпоративни правила, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни /the European Commission's standard contractual clauses on the protection of personal data/, сертификати или признати кодекси за поведение. За допълнителна информация, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (раздел 7).

2.4.    Вградено съдържание
2.4.1.    Bing Maps

Ние използваме услугите на Bing Maps на тази уеб-страница. Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уеб-страницата, а на вас позволява удобно да използвате функцията за карта, за да намерите предложения за работа близо до вас.
Bing Maps се използва в интерес на придаване на привлекателност на нашето онлайн съдържание и улесняване намирането на местата, споменати на нашата уеб-страница. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6(1)(е) от ОРЗД.

Посещавайки нашата уеб-страница, доставчикът на Bing Maps, корпорация Microsoft, получава информацията, че сте посетили съответната ни под-страница. За да използвате функциите на Bing Maps, вашият IP адрес трябва да бъде обработен в контекста на интернет комуникацията. Като правило, той ще бъде обработен на сървър на Microsoft в САЩ.

Ние нямаме контрол върху конкретни дейности по обработка на данни, извършвани от Bing Maps. Ще намерите допълнителна информация за целта и обхвата на обработката на данни от Bing Maps в политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права в това отношение и настройки за защита на поверителността ви. Адресът и политиките за поверителност на доставчика на Bing Maps са следните: Microsoft Corporatio, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ.n


3.    Нашите страници в социалните мрежи
3.1.    Обработка като администратор

Страната, отговорна за събирането и обработката на данните, описани по-долу (администраторът), в някои случаи сме ние,
Шварц Ай Ти България ЕООД
София, Младост 4, Бизнес парк
София, България,
а в някои случаи – операторът на съответната платформа за социални мрежи. За някои видове обработка ние и операторът на платформата действаме като съвместни администратори, както е определено в член 26 от ОРЗД.
Ние, Шварц Ай Ти България ЕООД, използваме следните уеб-страници на социални мрежи:
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/69972685/
•    Facebook: https://www.facebook.com/schwarzitbg

3.1.1.    Операторът на платформата като администратор
Имаме само ограничен контрол върху обработката на данни от операторите на социални медийни платформи (напр. управлението на членовете и споделената информация). В ситуациите, в които можем да окажем влияние и можем да зададем параметри за обработка на данните, ние се стремим да гарантираме, че в рамките на наличните ни възможности операторът на платформата на социалната мрежа обработва данните в съответствие с изискванията на закона за защита на данните. В много случаи, обаче, не можем да повлияем на начина, по който операторите на платформи на социални мрежи обработват данни, а също така не знаем точно кои данни обработват.
Операторите на платформи управляват цялата ИТ инфраструктура на услугата, имат свои собствени политики за поверителност и поддържат свои собствени потребителски споразумения с вас (когато сте регистриран потребител на услугата за социални мрежи). Операторът също така носи пълна отговорност за всички въпроси, свързани с данните, съставляващи вашия потребителски профил, до които ние като компания нямаме достъп.
Ще намерите допълнителна информация за обработката на данни, извършена от операторите на платформи на социални мрежи, и вашите права за възражение в политиките за поверителност на операторите.
LinkedIn:    https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_company_overview_footer-privacy-policy
Facebook:        https://www.facebook.com/privacy/explanation

3.1.2.    Шварц Ай Ти България ЕООД като администратор

а)    Нашите страници в социалните мрежи
Цели и правно основание за обработката
Ние обработваме данни на нашите страници в социалните мрежи с цел предоставяне на информация на клиентите за услуги, промоции, тегления на награди, конкретни теми и най-новите фирмени новини, за да взаимодействаме с посетителите на нашите страници в социалните мрежи по тези теми и да отговаряме на съответните запитвания и положителна или отрицателна обратна връзка.

Ние само си запазваме правото да изтриваме съдържание, ако се наложи да го направим. Можем да споделяме вашето съдържание на нашия сайт, ако това е една от функциите на платформата за социални мрежи, и да комуникираме с вас чрез платформата за социални мрежи. Член 6(1)(е) от ОРЗД е правното основание за това. Обработката се извършва с цел нашата връзка с обществеността и комуникация. Операторите нямат възможност да повлияят на нашата обработка на вашите данни във връзка с комуникацията с клиенти или теглене на награди.
Както вече споменахме, когато операторите на платформи за социални мрежи ни дават възможност, ние се уверяваме, че проектираме нашите страници за социални мрежи така, че да бъдат максимално съобразени със законите за защита на данните.

Получатели/категории получатели
Данните, въведени от вас в нашите страници в социалните мрежи, като коментари, видеоклипове, изображения, харесвания, публични съобщения и др., се публикуват от платформите за социални мрежи и не се използват или обработват от нас за други цели в никой момент. Ние само си запазваме правото да изтриваме незаконно съдържание, ако се наложи да го направим. Такъв би бил случаят, например за публикации, които засягат права или нарушават закона, коментари, които подбуждат към омраза, обидни коментари (открито сексуално съдържание) или прикачени файлове (например изображения или видеоклипове), които може да нарушават законите за авторското право, морални права/права на публичност или наказателното право.

Можем да споделяме вашето съдържание на нашата страница, ако това е една от функциите на платформата за социални мрежи, и да комуникираме чрез платформата за социални мрежи. Ако публикувате запитване в платформата за социални мрежи, ние също можем, в зависимост от необходимия отговор, да ви насочим към други по-сигурни начини на комуникация, които гарантират поверителност. Винаги имате възможност да ни изпращате поверителни запитвания на нашия адрес, посочен под №. 1 по-горе или в раздела „правно известие“ на нашата уеб-страница.

Задължение за предоставяне на вашите данни
Вие нямате законово или договорно задължение да ни предоставяте лични данни. Когато използвате нашите социални медийни страници с чисто информационна цел, ние не събираме каквито и да е лични данни. Все още можете да посещавате нашите страници, дори ако не желаете да ни предоставяте лични данни, но няма да можете да използвате някакви подобрени функции като функцията за новини и функцията, позволяваща ви да публикувате изображения или коментари.

Продължителност на съхранението
Ние изтриваме или защитаваме анонимно цялата информация, която получаваме от вас, когато правите запитвания не по-късно от 90 дни след изпращането на окончателния отговор до вас. Информацията се запазва в продължение на 90 дни, в случай че се свържете с нас отново след получаване на отговор от нас по същия въпрос и ние трябва да се позовем на предишната ни кореспонденция. Въз основа на опита, обикновено не получаваме въпроси относно нашите отговори след 90 дни. Ако отстоявате правата си като субект на данни, вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на три години след окончателния отговор, за да се документира фактът, че сме ви предоставили изчерпателна информация и че законовите изисквания са изпълнени.

Всички публични публикации, които публикувате в нашите страници в социалните мрежи, остават във времевия график за неопределен период, освен ако ги изтрием като част от актуализирането на информацията по темата, те нарушават закона или нарушават нашите насоки или политики или вие изтриете сами публикацията си. Ние нямаме контрол върху изтриването на вашите данни от самия оператор. Поради това, политиката за поверителност на съответния оператор се прилага и по отношение на периода на съхранение.

б)    Тегления на награди
Цели на обработката/правни основания:

Нашите страници в социалните мрежи предлагат разнообразни тегления на награди, в които можете да участвате. Освен ако в даденото теглене на наградата е предвидено друго, или ако сте ни дали допълнително изрично съгласие, личните данни, които ни предоставяте в контекста на участието си в тегленето на наградите, ще бъдат използвани единствено за целите на провеждането на тегленето на наградата (напр. теглене и уведомяване на победителите, изпращане на наградата, анонимно обявяване на победителите, когато е приложимо). Ако използвате истинското си име в съответния сайт в социалните мрежи или сте разпознаваеми на снимки във вашия профил, не можем да изключим възможността да бъдете идентифицирани от други потребители.

Правното основание за обработката в контекста на тегленията на награди обикновено е член 6(1)(б) от ОРЗД. В случай, че съгласието е дадено в контекста на тегленето на награда, член 6(1)(а) ОРЗД е правното основание за всяка обработка на данни, извършена въз основа на това съгласие. Когато сте дали съгласието си в контекста на теглене на награда, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще.

Получатели/категории получатели:
Данните се прехвърлят само на трети страни, когато това е необходимо за провеждане на тегленето на наградата или изпращането й (например, изпращане на наградата чрез логистична компания), или когато сте ни дали изрично съгласие за това. Моля, обърнете внимание, че на някои страници в социалните мрежи може да имате възможност да участвате директно в публично видимите уеб-страници (например, на стената или чрез коментарите), така че другите потребители да могат да видят, че участвате, когато публично си взаимодействате с нас. В тези случаи ще бъде видно и на сайта на социалните мрежи, когато спечелите тегленето на наградата. Ако използвате истинското си име в съответния сайт в социалните мрежи, или сте разпознаваеми на снимки във вашия профил, не можем да изключим възможността да бъдете идентифицирани от други потребители.

Време за съхранение/критерии за определяне на времето за съхранение:
В края на тегленето на наградите и обявяването на победителите личните данни на участниците ще бъдат изтрити. В случай на непарични награди, данните на победителите ще се съхраняват за срока на предвидените в закона гаранционни искове, за да се предприемат коригиращи стъпки или замяна в случай на дефект, когато е уместно. Ако участвате в теглене на награди на страница в социална медия (например, чрез публикация или коментар), ние нямаме контрол върху изтриването на вашите данни от оператора. Поради това, политиката за поверителност на съответния оператор на страницата на социалните мрежи се прилага и по отношение на периода на съхранение.

в)    Социално проучване

Цели на обработката/правни основания:

В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно чрез платформите за социални мрежи, ние използваме и инструменти за „социално проучване“, за да получим представа за това как се възприемат марката, продуктите и услугите на нашия работодател и да определим всички възможности за подобрение. Тези инструменти се използват за наблюдение чрез заявки за търсене (например, за откриване на работно място) и анализ на публикации в платформите на социалните мрежи. Разглеждат се само тези публикации, които сте направили свободно достъпни за обществеността.

Обхватът на събраните данни се определя главно от вида и съдържанието на съответната публикация; по този начин, например, може да бъде засегната публикация в текстова форма или качен файл с изображение. В някои случаи, конкретният потребителски идентификатор също може да бъде от значение, например когато Шварц Ай Ти България ЕООД желае да предложи помощ при някакви проблеми. Понякога получаваме и информация от съответните оператори на платформата за покритието на съответните публикации.

Правното основание за обработка на лични данни в контекста на социалното проучване е член 6(1)(е) от ОРЗД, защото имаме легитимен интерес да можем да изслушваме какво говори нашата аудитория, да откриваме някакви слабости в марката, продуктите и услугите на нашия работодател, и да отговаряме на тях по подходящ начин.

Получатели/категории получатели:

Личните данни, обработвани в контекста на социалното проучване, няма да бъдат разкривани на външни трети страни.

Време за съхранение/критерии за определяне на времето за съхранение:

Съответните данни няма да се съхраняват за постоянно от Шварц Ай Ти България ЕООД, те ще бъдат анализирани само с конкретната цел за определяне на контрамерки, които може да се наложи да бъдат предприети.

3.1.3.    Обработка като съвместни администратори
В някои случаи, ние и операторът на услугата за социални мрежи действаме като съвместни администратори, както е определено в член 26(1) от ОРЗД:
Ние и операторът на платформата действаме като съвместни администратори по отношение на методите за уеб проследяване, използвани от оператора на платформата за социални мрежи. Уеб проследяването може да се случи независимо дали сте влезли в системата, или сте регистрирани в социалната медийна платформа. Както вече беше обяснено, за съжаление почти нямаме контрол върху методите за уеб проследяване, използвани от платформите за социални мрежи. Не можем, например, да изключим уеб проследяването.

Правното основание за методите за уеб проследяване е член 6(1)(е) от ОРЗД. Оптимизирането на платформите за социални мрежи и съответните страници на привържениците се разглежда като легитимен интерес за целите на горната разпоредба.

За допълнителна информация относно получателите и категориите получатели и продължителността на съхранението на данни и критериите за определяне на периода на съхранение, моля обърнете се към политиките за поверителност на операторите на платформата. Ние нямаме контрол над това.

Ще намерите информация за достъпните за вас права за предотвратяване на тези методи за уеб проследяване в политиките за поверителност на операторите на платформата. Можете също така да се свържете с операторите на платформата за това, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела за правно известие на съответните им уеб-страници.

Имаме само много ограничена възможност да влияем и предотвратяваме предоставянето на статистически данни за нас от операторите на платформи за социални мрежи. Ние обаче полагаме грижа да не получаваме никакви допълнителни незадължителни статистически данни.

Моля, имайте предвид, че е възможно платформите за социални мрежи да използват данните за вашия профил и поведението ви като потребител, за да анализират например вашите навици, лични взаимоотношения и предпочитания и т.н. Шварц Ай Ти България ЕООД няма контрол върху обработката или разкриването на вашите данни от операторите на платформи за социални мрежи.

4.    Процес на кандидатстване

Ние обработваме предоставените от вас лични данни в контекста на процеса на кандидатстване, единствено с цел подбор и наемане на кандидати. Основанието за това е член 6(1)(б) от ОРЗД.
Получатели/категории получатели

Като правило, ние не прехвърляме данните на трети страни извън Шварц Ай Ти България ЕООД. Други компании от Групата Шварц, обаче могат да имат достъп до вашите данни. Такива случаи биха били, например, Schwarz IT KG, Stiftsbergstraße 1, D-74172 Neckarsulm, доколкото е необходимо за обработване на кандидатурата. В изключителни случаи използваме обработващ на данните от наше име. Такива обработващи са внимателно подбрани и обвързани с договор в съответствие с член 28 от ОРЗД.

Време за съхранение/критерии за определяне на времето за съхранение:
Когато кандидатствате за позиция при нас чрез външни платформи като портали за работа и LinkedIn, вие се подчинявате на правилата и разпоредбите на съответната платформа. Вашата кандидатура се съхранява при нас в процеса на подбор и до 6 месеца след приключване на набирането на кандидати за посочената длъжност.
Можете във всеки момент да оттеглите молбата си и да поискате данните ви да бъдат изтрити преди изтичането на посочения период. Можете да направите заявката си чрез платформата, която сте използвали за първоначално подаване на вашето заявление и/или като се свържете с нас на нашата уеб-страница и/или като се свържете с нашия служител по защита на данните.

Когато кандидатствате за длъжност при нас чрез активно изпращане на вашата автобиография и лични данни на имейла за контакт, публикуван на нашата уеб-страница, имате право на същия процес, както по-горе. Вашето заявление ще се съхранява при нас до 6 месеца и може да бъде споделено с други страни в Групата Шварц.
Когато кандидатствате чрез нашата фирмена платформа, вашият акаунт и данните, съхранявани в нашата онлайн система за кандидатстване ще продължат да се съхраняват в системата, независимо дали сте в процес на кандидатстване за определена длъжност. Това ви позволява да кандидатствате и за други длъжности онлайн. Вашият акаунт ще бъде автоматично изтрит, ако е бил неактивен в продължение на 90 дни и нямате отворени приложения. Можете, обаче, да изтриете акаунта си по всяко време. Всички заявления, които сте подали, ще бъдат оттеглени и акаунтът ви ще бъде изтрит. Вашият акаунт ще бъде изтрит незабавно; заявленията се изтриват автоматично в съответствие с приложимото законодателство.

4.1.    Създаване на акаунт в системата за онлайн кандидатстване
Използваме приложение, което ви позволява бързо и лесно да актуализирате данните за вашия акаунт в нашата онлайн система за кандидатстване.

Можете да качите автобиографията си (като PDF или Word файл) в нашата онлайн система за кандидатстване. Приложението автоматично анализира вашия документ въз основа на различни критерии и използва тази информация, за да попълни профила на вашия акаунт. Можете да коригирате или изтриете тази автоматично въведена информация по всяко време.

Приложението само чете и не съхранява вашата автобиография.

4.2.    Качване на документи в онлайн системата за кандидатстване
Можете да качите необходимите документи за вашето приложение от вашия компютър или мобилно устройство. Като алтернатива, може да качите документите директно от вашата документна кутия в нашата онлайн система за кандидатстване.

Прилагат се политиките за поверителност на тези доставчици на услуги.

5.    Вашите права като субект на данни
5.1.    Право на достъп, съгласно член 15 от ОРЗД

Съгласно член 15(1) от ОРЗД, имате право да поискате безплатна информация за личните данни, съхранявани за вас. Това включва по-специално:
•    целите, за които се обработват личните данни;
•    категориите лични данни, които се обработват;
•    получателите или категориите получатели, на които касаещите вас лични данни са били или ще бъдат разкрити;
•    планираната продължителност на съхранението на личните данни, отнасящи се до вас, или, ако не е възможно да се дадат конкретни подробности, критериите, използвани за определяне на продължителността на съхранението;
•    съществуването на право на коригиране или изтриване на личните данни, отнасящи се до вас, право да поискате от администратора ограничаване на обработката, или право на възражение срещу тази обработка;
•    правото да подадете жалба до надзорен орган; цялата налична информация относно произхода на данните, ако личните данни не се събират от техния субект;
•    съществуването на автоматизирани процеси за вземане на решения, включително профилиране съгласно член 22(1) и (4) от ОРЗД и – поне в тези случаи – значима информация относно съответната логика, както и значението и предвидените последици от тази обработка за субекта на данните.
Ако личните данни се прехвърлят на трета държава или международна организация, имате право да бъдете уведомени за подходящите предпазни мерки съгласно член 46 от ОРЗД във връзка с прехвърлянето.

5.2.    Право на коригиране, съгласно член 16 от ОРЗД

Имате право да поискате коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до вас. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да попълните непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.
5.3.    Право на изтриване, съгласно член 17 от ОРЗД
Имате право да изискате от нас да изтрием всички свързани с вас лични данни, без ненужно забавяне, когато се прилага едно от следните основания:
•    личните данни вече не са необходими по отношение на целите, за които са събрани, или обработени по друг начин;
•    оттегляте съгласието си, на което се основава обработката, съгласно член 6(1)(а) или член 9(2)(а) от ОРЗД и няма друго правно основание за обработката;
•    възразявате срещу обработката, съгласно член 21(1) или (2) от ОРЗД, а в случая с член 21(1) от ОРЗД няма преобладаващи легитимни основания за обработката;
•    личните данни са обработени незаконно;
•    изтриването на личните данни е необходимо, за да се спази законово задължение;
•    личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочено в член 8(1) от ОРЗД.

Когато сме направили личните данни публични и сме длъжни да ги изтрием, като вземем предвид наличната технология и разходите за изпълнение, ще предприемем разумни стъпки, за да информираме третите страни, обработващи вашите данни, за факта, че сте поискали изтриването от тези страни на всякакви връзки към, или копия или дублиране на въпросните лични данни.

5.4.    Право на ограничение на обработката, съгласно член 18 от ОРЗД
Имате право да изискате от нас да ограничим обработката, когато се прилага едно от следните:
•    оспорвате точността на личните данни;
•    обработването е незаконно и вие изисквате ограничаване на използването на личните данни, а не тяхното изтриване;
•    администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но се изисква от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или
•    възразили сте срещу обработването съгласно член 21(1) от ОРЗД, докато се провери дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.

5.5.    Право на преносимост на данните, съгласно член 20 от ОРЗД
Имате право да получавате личните данни, свързани с вас, които сте ни предоставили, в структуриран, използваем и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор без пречка от наша страна, когато
•    обработката се основава на съгласие съгласно член 6(1)(а) или член 9(2)(а), или на договор съгласно член 6(1)(б) от ОРЗД и
•    обработката се извършва с автоматизирани средства.
При упражняване на правото на преносимост на данните, имате право личните данни да се предават директно от нас на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

5.6.    Право на възражение, съгласно член 21 от ОРЗД
При условие, че са изпълнени изискванията на член 21(1) от ОРЗД, можете да възразите срещу обработката на данните на основания, свързани с вашата конкретна ситуация.
Гореспоменатото общо право на възражение се прилага за всички основания за обработка, посочени в тази политика за поверителност, които се обработват въз основа на член 6(1)(е) от ОРЗД. За разлика от конкретното право на възражение по отношение на обработката на данни за промоционални цели (вж. по-горе, по-специално раздел 3), ОРЗД ни задължава да задействаме такова общо право на възражение, ако цитирате основания от първостепенно значение, например възможен риск за живота или здравето.

5.7.    Право на подаване на жалба до надзорния орган за защита на данните, съгласно член 77 от ОРЗД
Също така имате право по всяко време да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните. За да направите това, можете да се свържете с надзорния орган по защита на данните на Република България (https://www.cpdp.bg/ Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg )

6.    Лица за контакт
6.1.    Точки за контакт по въпроси, свързани с вашата кандидатура

Можете да се свържете с нашия отдел за набиране на персонал с всякакви въпроси, свързани с вашата кандидатура:
Шварц Ай Ти България ЕООД
Младост, Бизнес парк, сграда 15, ет. 2
София, България
bg-sit-hr@mail.schwarz

6.2.    Точки за контакт по всякакви въпроси, свързани със защитата на данните
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно обработката на вашите данни, моля, свържете се с фирмения служител по защита на данните на Шварц Ай Ти България ЕООД (вж. Раздел 7).

7.    Име и данни за контакт на администратора и данни за връзка със служителя по защита на данните
Ако не е посочено друго, администраторът за гореописаната обработка на данни е
Шварц Ай Ти България ЕООД
Младост, Бизнес парк, сграда 15, ет. 2
София, България
       bg-sit-hr@mail.schwarz

Можете да се свържете със служител по защита на данните (DPO) в Шварц Ай Ти България ЕООД на sit-bg-dpo@mail.schwarz

Политика за бизнес партньори можете да намерите тук.
Политика за клиенти можете да намерите тук.

8.    Доверен адвокат

На Ваше разположение за контакт по всякакви въпроси, свързани с нормативно съответствие, е също така и външен доверен адвокат д-р Ирина Генчева. Довереният адвокат може да получава от Вас и да проверява всякакви сигнали, свързани с предполагаеми нарушения от страна на Шварц Ай Ти България. Довереният адвокат има професионално задължение да пази предоставената от Вас информация като строго конфиденциална. Сигнали могат да се подават също и анонимно, по телефон, мейл или писмено. Вашите лични данни се предоставят само с изрично Ви съгласие.
Клиентски оплаквания и сигнали, които не са свързани с нормативно съответствие, се изпращат на отговорния отдел в Шварц Ай Ти България за по-нататъшната им обработка по компетенции.
 
Д-р Ирина Генчева - адвокат
София 1000, ул. „Калоян“ № 10, ет. 2
•    +359 2 980 1935
•    gencheva@lukanov-gencheva.com